Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

Dbamy o Twoją prywatność. Zbieramy i przetwarzamy Twoje dane tylko i wyłącznie, jeżeli jest to konieczne do prawidłowego świadczenia usługi.

Zgodnie z RODO, poniżej przedstawiamy Ci zasady przetwarzania danych stosowane przez Administratora.

I. Kim jest Administrator danych?
Administratorem danych jest Dorota Łyseńko prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Biuro Tłumaczeń, Dorota Łyseńko, ul. Jabłońskiego 5/23, 80-766 Gdańsk, NIP: 583-247-38-98, e-mail: kontakt@translatorgdansk.pl

II. W jakim celu zbieramy Twoje dane? Jak długo je przetwarzamy?
Możemy przetwarzać Twoje dane w następujących celach:
1. Zawarcia umowy i jej realizacji (złożenia zamówienia) – dane będą przetwarzane w celu podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy o świadczenie usług, a w przypadku zawarcia umowy o świadczenie usług – w celu wykonania tej umowy oraz na potrzeby kontaktu z Tobą przy wykonywaniu umowy świadczenia usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
2. Realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym obowiązków podatkowych oraz rachunkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
3. Ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń – dane będą przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes Administratora za który uznajemy ustalenie, obronę i dochodzenie roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
4. Komunikacji z Tobą, w tym udzielania odpowiedzi na pytania przekazane przez formularz kontaktowy, wiadomość e-mail, Messenger itp.; zarządzania stroną i grupami na platformach społecznościowych – dane będą przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes Administratora za który uznajemy komunikację z użytkownikami strony internetowej oraz mediów społecznościowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
5. Prowadzenia statystyki – dane będą przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes Administratora, za który uznajemy realizację celów statystycznych, w celu analizy danych oraz badań rynkowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
6. Wysyłki informacji marketingowych (m.in. wysyłki newslettera oraz innych informacji o usługach, produktach, promocjach, darmowych treściach) – dane będą przetwarzane w oparciu o udzieloną przez Ciebie zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
7. Korzystanie z marketingu Google Ads – dane mogą być przetwarzane w celu śledzenia konwersji z systemów reklamowych, ma to na celu promowanie Administratora za pomocą reklam Google Ads na zewnętrznych stronach internetowych. Narzędzie to może zostać dezaktywowane poprzez zmianę ustawień klikając w „koło zębate” w lewym dolnym rogu ekranu urządzenia. Więcej informacji w punkcie VII poniżej.
8. Korzystanie z automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer – przez przeglądarki internetowe lub Twoje urządzenia m.in. w celu zapewnienia bezpieczeństwa zasobów IT albo bezpieczeństwa innych Użytkowników. Dane mogą obejmować pliki cookies. Możesz zarządzać ustawieniami plików cookies w przeglądarce internetowej. Narzędzie to może zostać dezaktywowane poprzez zmianę ustawień klikając w „koło zębate” w lewym dolnym rogu ekranu urządzenia. Więcej informacji w punkcie VII poniżej.
9. Szczególna kategoria danych osobowych – przetwarzanie szczególnej kategorii danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody (art. 9 ust. 2 lit. a RODO).

III. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, tj. łącznie (do końca najdłuższego z tych okresów):
– okres oczekiwania na zawarcie umowy, a w przypadku jej zawarcia – okres niezbędny do jej wykonywania, okres wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (w tym okres wymaganego przechowywania dokumentacji),
– okres możliwego dochodzenia i obrony przed roszczeniami, wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń, chyba że przepisy prawa (np. RODO, z zakresu rachunkowości i podatków) stanowią inaczej,
– okres potrzebny do obsługi Twojego zapytania,
– w przypadku danych przetwarzanych do celów statystyczny będziemy przechowywać Twoje dane osobowe nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celu,
– w przypadku danych przetwarzanych na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody będziemy przechowywać Twoje dane do czasu odwołania Twojej zgody.

IV. Jakie Twoje dane przetwarzamy?

W celach wskazanych w pkt II 1 – 8 powyżej, Administrator może przetwarzać następujące kategorie Twoich danych osobowych:
-imię i nazwisko,
-adres zamieszkania,
-adres e-mail,
-numer telefonu,
-adres IP.
Podanie i umożliwienie Administratorowi przetwarzania Twoich danych jest przede wszystkim wymogiem umownym – warunkiem zawarcia oraz należytego wykonania zawartej z Tobą umowy o świadczenie usług.

V. Komu możemy przekazać Twoje dane?

Przekazujemy Twoje dane innym podmiotom tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania, o których mowa w punkcie II.

W razie potrzeby Twoje dane mogą zostać przekazane podmiotom, z którymi współpracujemy przy realizacji ww. celów: firmie hostingowej, firmie informatycznej/podmiotowi zarządzającemu stroną, firmie świadczącej usługi rachunkowo-księgowe, firmie udostępniającej program do faktur, firmie świadczącej usługi chmurowe, agencji reklamowej, wirtualnej asystentce, podwykonawcom, prawnikom, kurierom lub operatorom pocztowym, oraz innym podmiotom wspierającym nas w realizacji celów przetwarzania. Co do zasady dane nie będą przekazywane poza obszar EOG.

W sytuacji, gdy jednak zostaną przekazane poza EOG, nastąpi to w oparciu o Twoją zgodę, standardowe klauzule umowne lub w oparciu o inne zabezpieczenia przewidziane w RODO po spełnieniu m.in. obowiązku informacyjnego. Twoje dane mogą zostać przekazane do: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

VI. Jakie prawa Ci przysługują?

W związku z RODO przysługuje Ci prawo:
-dostępu do swoich danych osobowych,
-sprostowania danych osobowych,
-usunięcia danych osobowych,
-ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
-sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
-przenoszenia danych osobowych,
-cofnięcia zgody; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem.

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, przysługuje Ci skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W takim przypadku zachęcam jednak do wcześniejszego kontaktu ze mną celem wyjaśnienia swoich wątpliwości.

VII. Czy Twoje dane są profilowane?
Nie.

VIII. Polityka plików cookies
Administrator stosuje technologie obserwujące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:
a) piksel konwersji Facebooka (Meta) – w celu zarządzania reklamami na Meta i prowadzenia działań remarketingowych;
b) kod Google Analytics – w celu analizy statystyk Strony. Google Analytics korzysta z własnych plików cookies do analizowania działań i zachowań Użytkowników Strony. Pliki te służą do przechowywania informacji, np. z jakiej strony Użytkownik trafił na bieżącą stronę internetową. Pomagają udoskonalić Stronę;
c) Google LLC. Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, za wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony i przeznaczone są do korzystania ze Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości Strony do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze Strony; tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.

Możesz dokonać samodzielnie zmian w ustawieniach dotyczących plików cookies. W wielu przypadkach przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Brak wyrażenia zgody na pliki cookies może ograniczać działanie niektórych funkcjonalności na Stronie.

IX. Wtyczki społecznościowe
Na Stronie używane są wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez portale takie jak: Facebook, Linkedin. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych opisane są bezpośrednio na stronach usługodawców tych portali społecznościowych.

X. Współadministrowanie
Administratorem danych przetwarzanych na potrzeby statystyk zbieranych w ramach platformy Facebook (Meta) jest Dorota Łyseńko zwana dalej Administratorem oraz Meta Platforms Ireland Limited, z siedzibą pod adresem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia, zwana dalej Współadministratorem. Dane te są przetwarzane w oparciu o współadministrowanie przez ww. podmioty. Szczegółowe zasady dotyczące współadministrowania danymi, w tym informacje o przysługującym prawach, opisane zostały na stronie Informacje o statystykach strony.

Administrator przetwarza dane w oparciu o uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług. W sprawach dotyczących danych osobowych można kontaktować się zarówno z Administratorem, jak i Współadministratorem.