POLITYKA PRYWATNOŚCI

Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Biuro Tłumaczeń, Dorota Łyseńko z siedzibą w Gdańsku, kod pocztowy 80-766, przy ul. Jabłońskiego 5/23. Przedstawicielem Administratora jest: Dorota Łyseńko. Kontakt: kontakt@translatorgdansk.pl

1. Dane osobowe przetwarzane są:

a) w celu realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO

b) w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Biuro Tłumaczeń, Dorota Łyseńko, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

c) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Biura Tłumaczeń, Dorota Łyseńko polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami – podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Biura Tłumaczeń, Dorota Łyseńko – podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit f RODO.

2. Dane osobowe będą przechowywane na czas realizacji umowy. Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych w pierwotnym celu, dane będą przechowywane przez okres zgodny z obowiązującym prawem.

3. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości realizacji umowy.

4. Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom współpracującymi z Administratorem: biuro rachunkowe, firma świadcząca obsługę IT, obsługę prawną. Ponadto dane będą przekazywane do instytucji państwowych wynikających z wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

5. Jako administrator Pani / Pana danych, zapewniamy Pani / Panu prawo dostępu do swoich danych, może je Pani / Pan również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Pani / Pan może także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych.

6. Administrator nie zamierza przekazywać Pani / Pana danych osobowych poza teren Unii Europejskiej lub organizacji międzynarodowej.