Referencje od klientów

DCT Gdańsk sp. z o.o., Gdańsk

Działając w imieniu i na rzecz DCT Gdańsk sp. z o.o. niniejszym potwierdzamy, że Pani Dorota Łyseńko, Tłumacz Przysięgły języka angielskiego, świadczyła w latach 2021 – 2022, na rzecz DCT Gdańsk sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku usługi pisemnych tłumaczeń przysięgłych.
Jednocześnie potwierdzamy prawidłowość i rzetelność zrealizowanych ww. usług.

Adam Żołnowski oraz Charles Baker

Dyrektor Finansowy, Członek Zarządu / Dyrektor Generalny, Członek Zarządu

Chipita Poland, Warszawa

Z przyjemnością potwierdzamy, że Pani Dorota Łyseńko współpracuje z naszą Firmą jako tłumacz języka angielskiego od roku 2012. Zakres tematyczny zlecanych przez nas tłumaczeń obejmuje umowy, oficjalną korespondencję o charakterze prawno – podatkowym oraz procedury obowiązujące w Spółce. Przy tego typu dokumentach kluczowa jest fachowość i doświadczenie pozwalające na swobodne poruszanie się w danej tematyce oraz znajomość terminologii branżowej. Chcielibyśmy podkreślić, że poza poprawnością merytoryczną, ważne są dla nas terminowość, niezawodność oraz elastyczność w podejściu do potrzeb Klienta. Wszystkie te cechy występują w przypadku współpracy z Panią Dorotą Łyseńko. W związku z tym możemy polecić usługi tłumaczeniowe Pani Doroty zainteresowanym podmiotom.

Piotr Nowosielski

Dyrektor Finansowy

Kancelaria Adwokacka, Gdańsk

Miło nam potwierdzić, że od roku 2005 współpracujemy z Panią Dorotą Łyseńko, tłumaczem przysięgłym języka angielskiego. W ramach obsługi prawnej naszych Klientów zlecamy wykonanie tłumaczeń zarówno zwykłych jak i przysięgłych; również takich, które składane są do sądu na potrzeby postępowań. Chcielibyśmy podkreślić, że tłumaczenia przekazywane są nam terminowo oraz charakteryzują się wysoką jakością, potwierdzającą bardzo dobrą znajomość języka specjalistycznego i prawniczego przez tłumacza. W związku z powyższym, możemy polecić Panią Tłumacz jako osobę profesjonalną, rzetelnie wykonującą powierzone jej zlecenia i wyróżniającą się dbałością o wysoki standard usług i zachowanie poufności.

Antoni Koprowski

Adwokat

Stowarzyszenie Ekspertów Księgowych i Podatkowych Sp. z o.o., Gdańsk

Pani Dorota Łyseńko współpracuje z naszą Spółką już ponad 3 lata jako tłumacz języka angielskiego w zakresie: materiałów badania sprawozdań finansowych (audyt), sprawozdań finansowych, analizy finansowej, rachunkowości. Pani Dorota Łyseńko wykazała bardzo dobrą znajomość fachowych pojęć w powyższym zakresie. Przez cały okres współpracy z Panią D.Łyseńko mogliśmy liczyć na profesjonalizm i rzetelność oraz terminowość wykonywania zleceń. Nasi zleceniodawcy zagraniczni byli w pełni zadowoleni z przekazywanych im tłumaczeń.

Józef Karolewski

Prezes Zarządu

Hutchison Westports Limited, UK

We have employed Ms Dorota Łyseńko to provide translation services in March 2004 for a period of two weeks. Both her written and oral translation works are of the highest standard that I have come across in works over 10 countries. In particular, she has a very good uderstanding of financial terms and commercial sense (comprising accountancy, financial statements and projections, scope and nature of a company operation, insurance, labour code issues and general overview of a company position in the market). In addition to her dedication for works, she has prepared translation of documents in a very efficient manner. I recommend her warmly to any executives for her exceptionally good quality of translation service.

Dennis Chan

Business Development Manager

Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Gdańsk

We would like to confirm that Ms Dorota Łyseńko has been commissioned to perform a translation job for us. The project consisted in Polish-English translation of a series of technical scientific texts compiled in a book entitled „Uczeni Gdańska 1997 – 2002. Laureaci Nagrody im. J. Heweliusza” issued by our Society. The topics scope ranged from chemistry, medicine, environment protection to mechanics, history and literature and other. The translation length was 30 pages. Translated texts were further reviewed by specialists in the above fields and highly evaluated. The translations show thorough understanding of the specialist fields and fully meet our requirements. Should you have any questions or need further reference please do not hesitate to contact us.

Prof. dr hab. inż. Jerzy Błażejowski

Sekretarz Generalny

Tax Prestige, Warszawa

Chcielibyśmy potwierdzić, że od paru lat powierzamy wykonywanie tłumaczeń Pani Tłumacz Dorocie Łyseńko. Ze względu na charakter naszej działalności są to tłumaczenia specjalistyczne obejmujące tematykę prawno-podatkową, finansową i zagadnienia audytu. Aby sprostać potrzebom naszych wymagających wysokiej jakości Klientów przedstawiamy oferty, umowy oraz raporty i opinie w języku angielskim. Tłumaczenia przekazywane są zawsze w uzgodnionym terminie, cechuje je wysoka jakość i znajomość specyfiki słownictwa branżowego. Ponadto, podoba się nam możliwość bezpośredniego, szybkiego kontaktu z Tłumaczem, elastyczne warunki realizacji pilnych zleceń w zależności od sytuacji.

Luiza Boczek

Prezes Zarządu

Touax Sp. z o.o., Gdańsk

Polecamy korzystanie z obsługi tłumacza Doroty Łyseńko (Biuro Tłumaczeń, Dorota Łyseńko, Gdańsk, www.TranslatorGdansk.pl) w zakresie języka angielskiego. Nasza Firma – Touax Sp. z o.o. działa w Polsce od 1998 roku. Projektujemy, produkujemy i zajmujemy się dystrybucją kontenerów i budynków modułowych. Świadczenie naszych usług wymaga przygotowywania różnego rodzaju dokumentów (oferty, przetargi, specyfikacje techniczne, korespondencja, szkolenia i instrukcje wewnętrzne) również w języku angielskim i w takim przypadku możemy liczyć na pomoc Pani Tłumacz. Tłumaczenia przekazywane są nam terminowo, wykonane są prawidłowo, z uwzględnieniem specyfiki branży. Jeszcze raz potwierdzamy, że praca wykonana przez Tłumacza jest wysokiej jakości, której można zaufać.

Jacek Staniszewski

Dyrektor / Prokurent

Courtyard Marriott Warsaw

Niniejszym chcielibyśmy poinformować, że z Biurem Tłumaczeń, Dorota Łyseńko z siedzibą w Gdańsku współpracujemy z sukcesem od ponad roku. Pani Dorota Łyseńko wykonuje dla nas tłumaczenia z oraz na język angielski, które obejmują przede wszystkim umowy na świadczone przez firmę usługi (hotelowe, pakiety konferencyjne), a także porozumienia z naszymi kontrahentami (oprogramowanie, usługi IT, sieć). Tłumaczenia, które otrzymujemy zawsze na czas, uwzględniają specyfikę branży – zarówno my jak i nasi partnerzy biznesowi jesteśmy z nich w pełni zadowoleni. Biorąc również pod uwagę dobry kontakt oraz zrozumienie potrzeb Klienta – polecamy Panią Dorotę jako rzetelnego tłumacza.

Aneta Stępkowska

General Manager

PricewaterhouseCoopers, Warszawa

Niniejszym potwierdzam, iż Pani Dorota Łyseńko współpracowała z naszą Firmą przy realizacji projektu w charakterze tłumacza ustnego języka angielskiego w lutym i marcu 2006 r. Zakres prac obejmował tłumaczenie ustne w czasie spotkań z kluczowymi osobami z firmy Klienta, a następnie tłumaczenie konsekutywne podczas prezentacji stanowiących podsumowanie kolejnych etapów prac. Tematyka projektu dotyczyła reorganizacji funkcji sprzedaży w spółce, wymagała zaznajomienia się i czynnego wykorzystywania terminów specjalistycznych z branży rafineryjnej. Jesteśmy zadowoleni z jakości usług świadczonych w sposób profesjonalny. Tłumacz wykazał się terminowością i rzetelnością przy realizacji zlecenia.

Dariusz Masny

Senior Manager / Consulting Services