tłumacz przysięgły języka angielskiego Gdańsk tłumacz przysięgły Gdańsk tłumacz angielski Gdańsk

Zakres tematyczny tłumaczeń

Zanim przedstawię zakres usług, które wykonuję, sądze, że warto wspomnieć czym w ogóle są tłumaczenia przysięgłe – gdyż, wbrew pozorom, nie dla każdego jest to tak oczywiste i czym różnią się od zwykłej translacji. „Tłumaczenia przysięgłe” to określenie potoczne na tłumaczenia uwierzytelnione, które wykonywane mogą być tylko przez tłumaczy przysięgłych. Tłumaczem przysięgłym może zostać ustanowiona osoba, która najpierw zda egzamin weryfikujący doskonałą znajomość języka (w tym specjalistycznego i prawniczego) organizowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Każdy tłumacz przysięgły otrzymuje z Ministerstwa Sprawiedliwości zaświadczenie o wpisie na Listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości wraz z nadanym mu indywidualnym numerem TP – co stanowi swoistą legitymację do wykonywania czynności tłumacza przysięgłego, wraz z okrągłą pieczęcią.

Kim jesteśmy my, tłumacze przysięgli? Jesteśmy specjalistami, którzy poświęcili lata nauki na rozwój swych umiejętności lingwistycznych tak, by tłumaczenia aktów notarialnych, pism procesowych, szeroko pojętej dokumentacji prawno-finansowej, certyfikatów, zaświadczeń czy świadectw, których dokonamy, spełniały nie tylko normy formalne, by móc przybić na nich pieczątkę i przedstawić w urzędzie, ale także jakościowe – czyli były zrozumiałe dla czytającego i nie pozostawiały możliwości opacznego rozumienia.

Ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego z dnia 25 listopada 2004 roku wyraźnie reguluje wszelkie kwestie postępowania zawodowego tłumacza.

W zakres tematyczny tłumaczeń, które wykonuję, wchodzą:

  • ekonomia, finanse i podatki (sprawozdania finansowe, opinie i raporty biegłego rewidenta, sprawozdania zarządu z działalności, list do zarządu, opinie i raporty z przeglądu, przeglądy podatkowe, pakiety konsolidacyjne, opinie urzędów podatkowych, odwołania, interpretacje, rozliczenia z urzędem podatkowym, rejestracja spółek, KRS);
  • raporty i dokumentacja związane z projektami Unii Europejskiej;
  • ochrona własności intelektualnej (patenty, badania kliniczne);
  • bieżąca korespondencja handlowa (oferty, broszury, teksty reklamowe, umowy, reklamacje, korespondencja z urzędami);
  • wszelkie dokumenty urzędowe, sądowe, notarialne, prawne (akty notarialne sprzedaż, zakup, pełnomocnictwa, testamenty, intercyzy, dział spadku, rozwód, umowy spółek,  statuty, wyroki sądowe, nakazy, protokoły z rozpraw, zaświadczenia o niekaralności, zaświadczenia do zasiłków MOPS i MOPR, dyplomy, suplementy do dyplomów, zaświadczenia o ukończeniu kursów, świadectwa SEP, świadectwa pracy, zaświadczenia o zarobkach, zaświadczenia o meldunku,  akt urodzenia, akt małżeństwa, akt zgonu, zaświadczenia do zawarcia małżeństwa z obcokrajowcem, zaświadczenie o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego, itp.).
  • korekta i weryfikacja prac dyplomowych, artykułów do publikacji, opracowań, streszczeń.

Wykonuję tłumaczenia obustronne pisemne przysięgłe i zwykłe oraz ustne konsekutywne.

Oferuję także sprawdzenie poprawności i poświadczenie dostarczonego przez zleceniodawcę tłumaczenia czyli korekta i weryfikacja.