tłumacz przysięgły języka angielskiego Gdańsk tłumacz przysięgły Gdańsk tłumacz angielski Gdańsk

Cennik tłumaczeń tłumacza przysięgłego

Jeśli poniższy Cennik nie zawiera ceny tłumaczenia przysięgłego lub zwykłego dokumentu, który chcielibyście przetłumaczyć żaden problem. Przed wykonaniem tłumaczenia przygotowuję BEZPŁATNĄ wycenę na życzenie Klienta. Możliwe jest również rozliczenie tłumaczenia na podstawie ilości znaków w tekście przetłumaczonym w oparciu o wcześniej uzgodnioną stawkę za stronę / jednostkę – w przypadku, gdy tekst do przetłumaczenia jest tylko w wersji papierowej lub w formie pliku, bez możliwości sprawdzenia ilości znaków.

TŁUMACZENIA PRZYSIĘGŁE: 1 strona 1125 znaków ze spacjami (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego (Dziennik Ustaw Nr 15 z 2005 r., poz. 131). Taka liczba znaków odpowiada ok. 1/2 strony formatu A4.

Nieustanna nowość! Drugi egzemplarz tłumaczenia przysięgłego wydaję gratis!

i zachęcam do jego zamówienia – DLACZEGO? Jeśli jeden urząd zatrzyma oryginał to w drugim już nic nie załatwimy; a może chcielibyście Państwo zachować drugi egzemplarz oryginału dla siebie (np. rozliczenia podatkowe, dyplomy, świadectwa szkolne, świadectwa pracy itp.), a może ktoś inny z rodziny będzie go również potrzebować (np. sprawy spadkowe, podatkowe). W przypadku podmiotów prawnych drugi egzemplarz w dokumentacji firmy może okazać się wręcz niezbędny.

Zobacz przykładową 1 stronę tłumaczenia przysięgłego

Cennik tłumaczeń przysięgłych 1 strona 1125 znaków ze spacjami (ceny z VAT 23%):

 • na język angielski: 50 zł 
 • na język polski: 50 zł 
 • samo poświadczenie tekstu przetłumaczonego przez Klienta, dostarczone w pliku WORD do edycji: 25 zł (za stronę rozliczeniową)

Przykładowe końcowe ceny tłumaczeń przysięgłych dokumentów (w tej cenie dwa egzemplarze!):

 • Brytyjski dowód rejestracyjny pojazdu: 100 zł
 • Dyplom ukończenia studiów wyższych: 50 zł  
 • Kontrakt marynarza standardowy formularz (1 str. ): od 100 zł 
 • Krótkie zaświadczenie o zarobkach / zatrudnieniu: 50 zł
 • Skrócony akt urodzenia polski i brytyjski: 50 zł (promocja!)
 • Pełny akt urodzenia polski i brytyjski: 100 zł 
 • Skrócony / pełny akt małżeństwa: 100 zł 
 • Skrócony / pełny akt zgonu wydany przez polski USC: 50 zł / 100 zł
 • Akt zgonu brytyjski / amerykański: od 100 zł, zależy od ilości tekstu
 • Suplement do dyplomu: od 250 zł (do 5 stron, dłuższe wycena indywidualna)
 • Świadectwo nowa matura: 50 zł  (promocja!)
 • Świadectwo szkoła średnia: 100 zł (promocja!)
 • Świadectwo SEP: 100 zł 
 • Świadectwo pracy standardowe polskie: 100 zł
 • Wyciąg ze szwedzkiego Rejestru Ludności (urodzenie, zgon): od 150 zł 
 • Zaświadczenie o meldunku z Urzędu Miasta / Gminy: 50 zł
 • Zaświadczenie o wysokości dochodu z Urzędu Skarbowego: 50 zł
 • Zaświadczenie do zasiłków MOPS i MOPR: 50 zł
 • Zaświadczenie o niekaralności 1 strona: 100 zł
 • Zgoda notarialna na wyjazd dziecka zagranicę – 150 zł 
 • Zwolnienie lekarskie na zielonym druku: 80 zł (promocja!)
 • Zwolnienie lekarskie krótkie (druk uproszczony): 50 zł

Cennik tłumaczeń zwykłych 1 strona 1800 znaków ze spacjami (ok. 1 strona formatu A4)
Cena ustalana jest w oparciu o zakres tematyczny przedłożonego do tłumaczenia tekstu. Generalna zasada jest taka, że teksty specjalistyczne, zawierające słownictwo branżowe i wymagające od tłumacza fachowej wiedzy są droższe. 

 • pakiet PODSTAWOWY bardzo życiowy – obejmuje tłumaczenie prostych, krótkich tekstów, potrzebnych w ramach codziennej komunikacji, na przykład CV, listy motywacyjne, szybka korespondencja (e-mail, SMS, pismo) z pracodawcą, urzędem, bankiem, zagranicznym sklepem, hotelem. Cena na polski / angielski: 40,65 zł plus VAT 23% (50 zł brutto);
 • pakiet SPECJALNY – obejmuje tłumaczenie tekstów zawierających terminy i frazeologię specjalistyczną, branżową, techniczną, medyczną, prawną, finansową. Do tego pakietu zalicza się przykładowo: opracowania naukowe, wyniki badań medycznych i wypisy ze szpitala, opinie i raporty biegłego rewidenta, sprawozdania finansowe, opinie prawne, interpretacje przepisów podatkowych, treść aktów notarialnych, umów, pozwów, ekspertyz, dokumentację przetargową, dokumentację związaną z realizacją projektów unijnych i podobne. W ramach tej ceny wprowadzone zostaną do tekstu niewielkie poprawki i uzupełnienia wskazane przez Klienta. Cena na polski / angielski: 50  plus VAT 23% (61,50 zł brutto);
 • pakiet sama KOREKTA20,33 zł plus VAT 23% (25 zł brutto);
 • pakiet KONWERSJA – jeśli  zamówione zostało u mnie tłumaczenie zwykłe, a okazuje się, że jest potrzebne przysięgłe to oferuję jego zamianę na przysięgłe doliczając jedynie różnicę w cenie.

TŁUMACZENIE USTNE:

 • 250 zł plus VAT 23% (za pierwszą godzinę, 307,50 zł brutto), kolejna rozpoczęta godzina 150 zł plus VAT 23% (184,50 zł brutto).

Rabaty, zniżki, promocje są możliwe, w przypadku:
– przy zleceniu tłumaczenia przysięgłego / zwykłego większej ilości dokumentów (powyżej 20 stron);
– jeśli tłumaczenie nie jest pilne – może spokojnie czekać, gdy realizowane będą inne pilne zlecenia

Za wykonane usługi wystawiam faktury VAT.