tłumacz przysięgły języka angielskiego Gdańsk tłumacz przysięgły Gdańsk tłumacz angielski Gdańsk

Przykładowe tłumaczenie

 

Wiele osób, które po raz pierwszy korzysta z usługi tłumacza przysięgłego zastanawia się, jak takie tłumaczenie będzie wyglądać, jakie elementy powinno zawierać.

Przedstawiam tutaj przykładową 1 stronę tłumaczenia przysięgłego, obejmującą ustawowe 1125 znaków ze spacjami (czyli łącznie z przecinkami, kropkami, spacjami). Od razu widać, że nie jest to strona taka sama jak cała strona formatu A4, a dużo mniejsza. Tłumaczenie przysięgłe stanowi odwzorowanie oryginału / kopii dokumentu, więc tłumacz musi przetłumaczyć i opisać wszystko to, co się w takim dokumencie znajduje – łącznie z pieczątkami, podpisami, adnotacjami, danymi adresowymi itp. Nie jest to sposób na „nabicie” sobie dodatkowych znaków, ale obowiązek.

Pod tłumaczeniem tłumacz przysięgły podaje z jakiego języka na jaki tłumaczenie zostało wykonane, datę sporządzenia tłumaczenia oraz nadaje mu kolejny numer repertorium. Wskazuje również, czy tłumaczenie zostało wykonane z oryginału czy z kopii. W tym miejscu ja podaję również nadany mi przez Ministerstwo Sprawiedliwości numer TP (czyli tłumacza przysięgłego). Jeśli tłumaczenie wykonane zostało z języka polskiego na angielski, wówczas nota poświadczenia będzie również w języku angielskim.

Następnie przybija swoją okrągłą pieczęć i składa podpis. Na pieczątce mamy imię i nazwisko tłumacza przysięgłego, język dla którego został ustanowiony oraz numer tłumacza przysięgłego.

Tłumacz przysięgły danego języka może poświadczać tłumaczenia dokumentów wykonane wyłącznie z lub na ten język. Tłumacz przysięgły języka angielskiego nie może przetłumaczyć dokumentu na przykład z języka niemieckiego (nawet jeśli doskonale zna ten język) i przybić na takim tłumaczeniu swojej pieczęci – takie tłumaczenie przysięgłe będzie nieważne i niezgodne z prawem!