tłumacz przysięgły języka angielskiego Gdańsk tłumacz przysięgły Gdańsk tłumacz angielski Gdańsk

Przykładowe tłumaczenie

 

Wiele osób, które po raz pierwszy korzysta z usługi tłumacza przysięgłego zastanawia się, jak takie tłumaczenie będzie wyglądać, jakie elementy powinno zawierać.

Przedstawiam tutaj przykładową 1 stronę tłumaczenia przysięgłego, obejmującą ustawowe 1125 znaków ze spacjami (czyli łącznie z przecinkami, kropkami, spacjami). Od razu widać, że nie jest to strona taka sama jak cała strona formatu A4, a dużo mniejsza. Generalnie można przyjąć, że średnio gęsto zapisana strona formatu A4 obejmować będzie 2 strony tłumaczenia przysięgłego. Czasami zdarza się, że tekst jest bardzo gęsto zapisany na jednej stronie fizycznej i przy tłumaczeniu przysięgłym takich stron tłumaczeniowych może wyjść nawet więcej. Dlatego też zachęcam do przesłania skanu dokumentu do bezpłatnej wyceny na adres poczty elektronicznej. Doświadczony tłumacz przysięgły od razu może podać cenę. Tłumaczenie przysięgłe stanowi odwzorowanie oryginału / kopii dokumentu, więc tłumacz musi przetłumaczyć i opisać wszystko to, co się w takim dokumencie znajduje – łącznie z pieczątkami, podpisami, adnotacjami, danymi adresowymi itp. Nie jest to sposób na „nabicie” sobie dodatkowych znaków, ale obowiązek.

Pod tłumaczeniem tłumacz przysięgły podaje z jakiego języka na jaki tłumaczenie zostało wykonane, datę sporządzenia tłumaczenia oraz nadaje mu kolejny numer repertorium. Wskazuje również, czy tłumaczenie zostało wykonane z oryginału czy z kopii. W tym miejscu ja podaję również nadany mi przez Ministerstwo Sprawiedliwości numer TP (czyli tłumacza przysięgłego). Jeśli tłumaczenie wykonane zostało z języka polskiego na angielski, wówczas nota poświadczenia będzie również w języku angielskim.

Następnie tłumacz przysięgły przybija swoją okrągłą pieczęć i składa podpis. Na pieczątce mamy imię i nazwisko tłumacza przysięgłego, język dla którego został ustanowiony oraz numer tłumacza przysięgłego.

Tłumacz przysięgły danego języka może poświadczać tłumaczenia dokumentów wykonane wyłącznie z lub na ten język. Tłumacz przysięgły języka angielskiego nie może przetłumaczyć dokumentu na przykład z języka niemieckiego (nawet jeśli doskonale zna ten język) i przybić na takim tłumaczeniu swojej pieczęci – takie tłumaczenie przysięgłe będzie nieważne i niezgodne z prawem!